De bouw gaat beginnen en de sloop gaat verder!

Door samen te werken maken Woningstichting de Wieren en Elkien vernieuwing in de wijk Noorderhoek Sneek mogelijk. De Wieren gaat verder met de sloop van de overige woningen en Elkien start binnenkort met de bouw van betaalbare kwaliteitswoningen die bestemd zijn voor huurders met lagere inkomens.

Sloop en bouw
De Wieren zorgt ervoor dat de huidige huurders van de sloopwoningen een goede plek ergens anders krijgen. Daarnaast regelt zij de sloop van 134 woningen en het bouwrijp maken van de lege kavels. Elkien bouwt daarna 100 grondgebonden woningen terug. Alle woningen zijn bestemd voor de verhuur. De sloop en bouw start in fases. De sloop van de eerste 66 woningen is inmiddels afgerond. Het sloopbesluit voor de overige 68 woningen is onlangs genomen. Na het bouwrijp maken van de kavels start Elkien naar verwachting begin maart 2014 met de nieuwbouw.

Bijzonder is dat alle woningen worden aangesloten op het duurzame en innovatieve Waterschoon; het kleinschalige systeem voor waterzuivering en energieopwekking midden in de wijk. Dit betekent dat in de woningen vacuümtoiletten en keukenvermalers voor organisch afval worden geplaatst die het afvalwater naar een zuiveringssysteem voor zwartwater (toiletwater) en grijswater (huishoudelijk) afvoert.

De gemeente Súdwest Fryslân verzorgt in het herstructureringsgebied de infrastructuur. De wijk Noorderhoek wordt compleet vernieuwd maar behoudt haar vertrouwde tuin-stadkarakter.

Klik hier voor een korte film over het project Waterschoon
 

Maak een rondleiding


Wilt u zelf eens aan den lijve ondervinden wat een Waterschoon systeem in uw wijk kan betekenen?
Maak dan snel een afspraak met één van de projectleiders. Dat kunt doen door u hier aan te melden.


aanmeldknop voor de rondleiding

Waterschoon in actie


Bekijk ook eens het YouTube kanaal van Waterschoon!
logo europeese unie
logo sudwest fryslan
logo desah
logo wetterskip fryslan
logo de wieren woningstichting
Stowa
Mede mogelijk gemaakt door
Agentschap NL
Stowa
Provinsje Fryslan