Over WaterSchoon

Uit iedere woning komt afvalwater van bijvoorbeeld de douche, de keuken en het toilet. Daarnaast is er groente- en fruitafval. En bij woningen met een tuin ook nog het tuinafval. Normaal gesproken gaat het afvalwater naar het riool en het gft-afval naar de groene container. Maar bij WaterSchoon werkt dat net even anders…

Het afvalwater en het vermalen voedsel gaan naar het zuiveringsgebouw in de Napjusstraat. Daar wordt het afvalwater o.a. omgezet (vergist) in biogas en andere herbruikbare stoffen. Het biogas wordt weer gebruikt voor het verwarmen van de appartementen in de buurt. Dat het in zoveel woningen is toegepast in deze wijk is uniek in de wereld. 

In het filmpje hieronder wordt uitgelegd hoe WaterSchoon werkt.  

De partners

Elkien (bij de start van het project nog onder de vlag van De Wieren), Wetterskip Fryslân, DeSah, Stowa en de gemeente Súdwest-Fryslân werkten samen aan Waterschoon.

Bent u een professional en wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Elkien en vraag naar WaterSchoon. Elkien is bereikbaar via 0513 635 735

Rapport langjarige monitoring

Dit rapport bevat de resultaten van langjarige monitoring van de prestaties van het nieuwe-sanitatiesysteem in de wijk Noorderhoek in Sneek. In situaties waarbij de transportafstanden van afvalwater groot zijn of nieuwbouwwijken gefaseerd worden gerealiseerd, lijkt dit concept een alternatief voor de conventionele inzameling en behandeling van afvalwater. Ook voor de verwijdering van micro-verontreinigingen in afvalwater biedt het hier onderzochte concept perspectief vanwege het geconcentreerdere afvalwater.